Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-LĐLĐ ngày 07/5/2019 của Liên đoàn lao động quận Ba Đình về việc tổ chức liên hoan văn nghệ trong CNVCLĐ quận Ba Đình năm 2019; Công chức, viên chức và người lao động trường trung cấp Kinh tế Hà Nội đã tích cực hưởng ứng và tham gia với Tổ khúc múa hát: Quê hương ba miền – Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi.

Sau cuộc thi, công đoàn trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội đã được BTC tặng giải A2. Liên hoan văn nghệ là dịp để các đơn vị giao lưu, học hỏi, nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của mỗi cơ quan, đơn vị. Qua đó nhằm đánh giá đúng chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ của từng đơn vị, giúp cho các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục xây dựng chương trình, nội dung hoạt động thiết thực, duy trì và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa nơi công sở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.