Trung Cấp Kinh Tế Hà Nội

Add: Số 102 Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội

Tel: 024 3792 5288

Email: info@hnce.congnghevietnam.vn

Website: www.hnce.congnghevietnam.vn

Facebook: www.facebook.com/hnce.congnghevietnam.vn