Giới thiệu Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội

      Trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội, tiền thân là trường Cán bộ Tài chính được UBHC thành phố Hà Nội thành lập theo Quyết định số 5414/QĐ-TCDC ngày 20/10/1964.

       Năm 1966 theo Quyết định số 1560/QĐ-TCCQ ngày 30/6/1966 của UBHC Thành phố Hà Nội, trường Cán bộ Tài chính Hà Nội được đổi tên thành trường Trung học Tài chính- Kế toán trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

        Năm 1971 sáp nhập thêm trường Thống kê, đổi tên thành trường Trung học Tài chính – Thống kê trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội với nhiệm vụ tổ chức đào tạo cán bộ trung học về kinh tế và tài chính, đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế theo chỉ tiêu kế hoạch được giao.

       Năm 1987 tại quyết định số 2739/QĐ-UB ngày 03/7/1987 của UBND Thành phố Hà Nội giao cho trường Trung học Tài chính – Thống kê tiếp nhận nhiệm vụ đào tạo trung học kinh tế của trường Quản lý kinh tế và đổi tên thành trường Trung học Kinh tế Hà Nội trực thuộc Sở Tài chính Hà Nội.

        Năm 1989 đất nước bước sang giai đoạn mới, công cuộc đổi mới, nền kinh tế mở cửa và hội nhập quốc tế đã đặt ra cho Trường những thuận lợi và khó khăn riêng. Trong giai đoạn này, theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội, trường Trung học Kinh tế trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

        Trong thành tựu của quá trình đổi mới, có sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo, đó là cung cấp nguồn lực cần thiết cho nền kinh tế. Góp phần vào thành tựu chung đó, những năm học vừa qua trường TCKT Hà Nội đã bước vào một giai đoạn mới: chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu. Thực hiện và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập qua các chính sách học bổng, miễn giảm học phí, trợ cấp từ quỹ Chữ thập đỏ, xác nhận vay vốn từ ngân hàng. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo nhằm khẳng định vị trí quyết định của người thầy, đồng thời giúp các em nhanh chóng trưởng thành, trở thành người cán bộ quản lý tài chính tương lai của đất nước.

          Năm 2008 để thống nhất trong hệ thống đào tạo, trường được đổi tên thành trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội.

Ngày 12 tháng 04 năm 2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc chuyển trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội về Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.

Trải qua nhiều chặng đường lịch sử, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện trực tiếp của các dơn vị chủ quản, cùng với sự vượt khó vươn lên trong giảng dạy và học tập của tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh, nhà trường đã vinh dự được nhận:

– Huân chương lao động hạng Nhì

– Huân chương lao động hạng Ba

– Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính.

– Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội.

– Nhiều cá nhân được trao huy chương vì sự nghiệp tài chính Việt Nam, kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

– Nhiều thầy,cô giáo nhận được Bằng khen, Giấy khen giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố,

Ngành nghề đào tạo chính hiện nay trong nhà trường gồm:

– Kế toán doanh nghiệp.

– Kế toán hành chính sự nghiệp.

– Tài chính doanh nghiệp.