Ngày 08 tháng 5 năm 2020 Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Sáu – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận uỷ quận Ba Đình, cùng các đồng chí trong tổ công tác của Quận uỷ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Sáu đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi bộ trường TCKT Hà Nội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đồng chí đề nghị bên cạnh công tác lãnh đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao hàng năm, Chi bộ cần tập trung lãnh đạo khâu đột phá, phát triển mũi nhọn của nhà trường nhằm tạo bước tiến mới theo mục tiêu chung đã đề ra, xây dựng ngôi trường “Xanh – sạch – đẹp – an toàn- văn minh”.

Đ/C Lương Như Anh – Bí thư Chi bộ – Hiệu trưởng thay mặt Chi bộ tiếp thu những ý kiến chỉ đạo và khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua những khó khăn, thách thức, Chi bộ trường TCKT Hà Nội đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội Chi bộ lần thứ XXIII đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của cấp ủy, BGH nhà trường, hoạt động của các đoàn thể, công đoàn, đoàn thanh niên được đổi mới. Thực hiện tốt các nhiệm vụ trong tâm, đột xuất, các chương trình, chuyên đề, đề án. Công tác cải cách hành chính được tập trung thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Ý thức, trách nhiệm, năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng cao. Hệ thống chính trị nhà trường được quan tâm củng cố kiện toàn bảo đảm ổn định – đồng bộ – thống nhất.
Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữ vững danh hiệu Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, tập thể đơn vị hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao và phong cách làm việc chuyên nghiệp, tiên phong, gương mẫu, chủ động, tích cực tham mưu và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí, bầu 02 đồng chí (đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI.

Một số hình ảnh của Đại hội.